Quản lý tổng thể Gtelsoft Rad ERP


 Công nghệ

- Gtelsoft AppCore 2.0
- Web and Mobile
- .NET Framework 4.5.2
- SQL Server 2008 RC2 hoặc cao hơn
- Đa ngôn ngữ

 Mục tiêu

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Gtelsoft Rad ERP là một giải pháp nhằm mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một bộ công cụ hợp nhất để quản lý toàn bộ doanh nghiệp một cách có hệ thống và hiệu quả. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng lõi ứng dụng AppCore do Gtelsoft phát triển cho phép xây dựng ứng dụng nhanh chóng nhằm biến phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP rất dễ dàng tiếp cận với cách doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời giải pháp rất mềm dẽo trong việc thay đổi một cách nhanh chóng để phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp.
Gtelsoft Rad ERP
Giải pháp hoàn toàn áp dụng được cho những doanh nghiệp dưới 10 người với một chi phí hết sức hợp lý với đầy đủ các nghiệp vụ như Nhân sự, Tiền lương, Công việc,Bán hàng, Mua hàng, Kho, Khách hàng,Dự án v.v.
Phần mềm được xây dựng theo từng phân hệ có thể chạy độc lập tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm mục tiêu đáp ứng các yêu cầu:
- Quản lý thông tin hiệu quả chính xác theo thời gian thực, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
- Xử lý thông tin nhanh chóng bảo mật cao.
- Tương thích và có thể điều chỉnh nhanh với tính đa dạng đa hình về chế độ chính sách của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực .
- Tích hợp dữ liệu từ các công cụ hỗ trợ quản lý khác như máy chấm công thẻ từ, mã vạch.
- Hỗ trợ đắc lực cho người quản trị tài nguyên nhân sự trong việc tuyển dụng, duy trì, phát triển, tạo mọi thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

 Các phân hệ của phần mềm

+ Bàn làm việc
+ Công việc
+ Nhân sự
+ Tiền lương
+ Quan hệ khách hàng - CRM
+ Bán hàng
+ Mua hàng
+ Kho
+ Tài chính
+ Dự án
+ Sản xuất
Gtelsoft Rad ERP

Sản phẩm Tin tức Liên lạc
Quản lý tổng thể Gtelsoft Rad ERP
Quản lý Bán hàng và Kho
Quản lý phòng khám Nha Khoa
Quản lý trung tâm đào tạo
Lựa chọn giải pháp cho hệ thống CRM
Triển khai CRM: Khởi đầu như thế nào?
Tổng quan về tích hợp ứng dụng
Dự án ERP: Lập báo cáo tiền khả thi
Giải pháp và ứng dụng CNTT
2D Đường số 57,P.14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Việt Nam
+84.981978191
info@gtelsoft.com

Copyright © 2019 Gtelsoft