Vietnamese  English


About Gtelsoft
Giới thiệu Gtelsoft

Gtelsoft được thành lập từ năm 2005. Tập hợp bởi những người đam mê CNTT và có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các dự án lớn và phức tạp của nước ngoài trong các hãng phần mềm outsourcing lớn của Tp Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Với tâm huyết đem những kinh nghiệm quý báu cộng với những công nghệ cao của nước ngoài áp dụng trực tiếp vào các ứng dụng thuần túy và đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam giải quyết các bài toán phức tạp về CNTT mà các công ty CNTT trong nước chưa giải quyết được hoặc chưa có đầy đủ kinh nghiệm trong các lãnh vực này.

Đặc biệt chúng tôi chuyên về các giải pháp tích hợp dữ liệu trên mọi môi trường mạng LAN/WAN/Internet. Các giải pháp tích hợp dữ liệu này đã được ứng dụng thành công trong các hệ thống lớn ở Mỹ như Ngân hàng,Bảo hiểm, Chuỗi phân phối (Supply Chain),CRM,ERP,Data Warehouse v.v
Các giải pháp tích hợp này giúp tích hợp dữ liệu tự động 1 cách chính xác, nhanh chóng. Người dùng đầu cuối có thể cấu hình và lập lịch cho quá trình tích hợp 1 cách dễ dàng v.v

Ngoài ra, các giải pháp tích hợp dữ liệu này có thể giúp các doanh nghiệp chuyển đổi các hệ thống CSDL 1 cách hiệu quả khi doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp hệ thống phần mềm hiện tại lên các hệ thống phần mềm lớn hơn

Gtelsoft chuyên về các lĩnh vực

 Sản xuất phần mềm
 Phát triển các hệ thống website và thương mại điện tử
 Xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu
 Tư vấn CNTT
 

Copyright © 2010 Gtelsoft