Vietnamese  English

 Sản phẩm
Gtelsoft HRM
Gtelsoft CRM
Gtelsoft ERP
Gtelsoft P2E - E2P
Gtelsoft ProM

 Giải pháp tích hợp
Gtelsoft-DbMT
Gtelsoft-Record Publisher
Gtelsoft-Record Importer
Gtelsoft-Reporting Service


Our products
 Tại sao bạn chọn giải pháp phần mềm của Gtelsoft ?

 Các ưu điểm vượt trội
 • Phần mềm được xây dựng trên công nghệ mới nhất của Microsoft .Net Framework 3.5
 • Phần mềm đều sẵn sàng cho Windows 7
 • Phần mềm hỗ trợ hoàn toàn font unicode
 • Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ triệt để và tốt nhất hiện nay (Chỉ cần 10 phút để cấu hình ngôn ngữ mới)
 • Các component đều do Gtelsoft phát triển, không phụ thuộc vào các hãng thứ 3
 • Giao diện đẹp, dễ sử dụng và cho phép theo đổi các giao diện cho chương trình theo kiểu OfficeXP/2003/2007
 • Phần mềm client/server trên mô hình SOA nên có thể triển khai được trên LAN/WAN/Internet
 • Hỗ trợ đa người dùng và phân quyền theo chức năng
 • Phần mềm được phát triển theo các module, chỉ cần update các module mới vào mà không cần cài đặt lại
 • Hỗ trợ chức năng Live Update
 • Giải quyết được các bài toán chuyển đổi hệ thống dữ liệu cũ lên hệ thống dữ liệu mới


Copyright © 2010 Gtelsoft