Vietnamese  English

 Sản phẩm
Gtelsoft HRM
Gtelsoft CRM
Gtelsoft ERP
Gtelsoft P2E - E2P
Gtelsoft ProM

 Giải pháp tích hợp
Gtelsoft-DbMT
Gtelsoft-Record Publisher
Gtelsoft-Record Importer
Gtelsoft-Reporting Service


Our products
Gtelsoft Human Resource & Payroll Management

 Công nghệ

- .NET Framework 2.0
- SQL server 2000/2005
- Crystal Reports
- Hổ trợ unicode va đa ngôn ngữ

 Mục tiêu

Là phân hệ trong phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp của Gtelsoft. Phần mềm áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn trong nhằm mục tiêu đáp ứng các nhu cầu:
- Quản lý thông tin hiệu quả chính xác, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
- Xử lý thông tin nhanh chóng bảo mật cao.
- Tương thích với tính đa dạng đa hình về chế độ chính sách của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý đánh giá nguồn nhân lực.
- Tích hợp dữ liệu từ các công cụ hỗ trợ quản lý khác như máy chấm công thẻ từ, mã vạch.
- Hỗ trợ đắc lực cho người quản trị tài nguyên nhân sự trong việc tuyển dụng, duy trì, phát triển, tạo mọi thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

 Các chức năng chính của phần mềm

+ Quản lý thông tin cá nhân của các nhân viên
+ Quản lý thông tin gia đình
+ Quản lý thông tin kinh nghiêm làm việc
+ Quản lý thông tin trình độ học vấn
+ Quản lý thông tin trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc
+ Quản lý thông tin về sức khỏe
+ Quản lý thông tin về nơi khám bệnh
+ Quản lý thông tin về việc sử dụng công cụ lao động
+ Quản lý thông tin đánh giá của nhân viên theo vị trí làm việc của từng người.
+ Quản lý thông tin về tổ chức phòng ban trong công ty.
+ Quản lý thông tin hợp đồng lao động của nhân viên.
+ Theo dõi được quá trình ký hợp đồng lao động của nhân viên trong suốt quá trình làm việc.
+ Theo dõi quá trình thay đổi lương của từng nhân viên
+ Theo dõi quá trình thay đổi phòng ban công tác cho từng nhân viên.
+ Quản lý việc tính lương cho nhân viên theo mô hình lương phổ biến lương hành chánh, lương mậu dịch (doanh thu, định mức), lương theo giờ công, lương sản phẩm, lương công đoạn (chuyền, tổ, nhóm).
+ Theo dõi toàn bộ chi phí phát sinh doanh nghiệp phải tốn cho nhân viên hàng tháng.
+ Theo dõi quá trình đóng các chi phí BHYT, BHXH, thuế thu nhập cho từng cá nhân trong công ty.
+ Tính toán theo dõi các phí trợ cấp khác cho từng nhân viên.
+ Theo dõi việc thực hiện nội quy lao động của nhân viên bao gồm lĩnh vực ngày công, ngày phép, giờ làm thêm, tăng ca…
+ Quản lý tuyển dụng nhân sự
+ Ra đề thi trắc nghiệm cho các vị trí tuyển dụng
+ In các báo cáo nhân sự, export dữ liệu ra excel,pdf


Copyright © 2010 Gtelsoft