Vietnamese  English

 Sản phẩm
Gtelsoft HRM
Gtelsoft CRM
Gtelsoft ERP
Gtelsoft P2E - E2P
Gtelsoft ProM

 Giải pháp tích hợp
Gtelsoft-DbMT
Gtelsoft-Record Publisher
Gtelsoft-Record Importer
Gtelsoft-Reporting Service


Our products
Gtelsoft Phone2Email - Email2Phone

Phone2Email - Email2Phone

 Công nghệ

- .NET Framework 3.5
- Access/SQL server

 Mục tiêu

Sản phẩm là 1 giải pháp phần mềm tích hợp cho phép gởi và nhận email trên bất kỳ điện thoại di động nào. Người dùng có thể gởi được email tới số lượng địa chỉ email không hạn chế từ chiếc điện thọai di động của mình giống như nhắn tin SMS, cũng như ngay lập tức nhận được email tin nhắn khi có email mới. Giải pháp này không cần người dùng phải có kết nối GPRS, Edge hay 3G, chỉ cần 1 điện thoại bình thường có thể nhắn tin là được

Doanh nghiệp có thể tự triển khai hệ thống được dễ dàng cho tất cả các nhân viên của mình mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp nào nên mọi thông tin là bảo mật

 Các chức năng chính của phần mềm

+ Gởi email từ điện thọai di động
+ Tự động nhận email dạng text từ điện thoại di động khi có email mới
+ Cấu hình chỉ nhận email từ những domain/email nhất định để hạn chế email rác
+ Lọc những thư rác tại server trước khi gởi đến ĐTDĐ
+ Reply email cho người gởi từ điện thoại di động
+ Forward email (kể cả file đính kèm) cho người khác xử lý sau khi đã nhận được email trên di động

 Demo

http://www.fone2email.com

Copyright © 2010 Gtelsoft