Vietnamese  English


Contact us
Gtelsoft là công ty chuyên cung cấp các giải pháp IT toàn diện cho các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn nghiên cứu và cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để mang lại cho các doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất và tối ưu nhất. Với những kinh nghiệm làm việc với các hãng lớn của Mỹ chúng tôi sẽ đem lại cho công ty của bạn sự hài lòng trong việc ứng dụng CNTT cho công việc kinh doanh.

Công nghệ
 • Operating Systems:
  UNIX, Linux, Microsoft Windows, Windows CE/Mobile

 • Languages:
  C#,VB.Net,C++,Java,ASP.Net,PHP,JSP,HTML/DHTML,Javascript/VB script

 • Technologies:
  .NET Framework, .NET Compact Framework, COM/DCOM, EJB, J2EE, UML, XML, XSLT, Webservice, Windows Service, TCP/IP

 • RDBMS:
  Oracle, MS-SQL Server, MySQL, MS Access

 • Telecom:
  J2ME,Window Mobile,.NET Compact Framework

 • Application Server / Networking:
  IIS,Apache,Tomcat, MS Biztalk Server
Phát triển phần mềm
+ Gtelsoft ERP
+ Gtelsoft CRM
+ Gtelsoft HPM (Human Resource and Payroll Management)
+ Gtelsoft Phone2Email - Email2Phone
+ Gtelsoft Project Management
+ . . .
+ Các giải pháp phần mềm cho thiết bị di động PDA,Smart phone,Pocket PC
+ Các giải pháp phần mềm theo đơn đặt hàng

Website và Thương mại điện tử
+ Xây dựng các hệ thống website giới thiệu sản phẩm
+ Các ứng dụng trên nền web
+ Các website thương mại điện tử, thanh tóan trực tuyến

Tích hợp dữ liệu
+ Gtelsoft- Universal Record Engine
+ Gtelsoft- Record Publisher
+ Gtelsoft- Record Importer
+ Gtelsoft- Database Monitoring Tool
+ Xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu chuyên nghiệp trên môi trường LAN/Internet
+ Xây dựng các giải pháp chuyển đổi từ các hệ CSDL nhỏ sang các hệ thống lớn

Tư vấn xây dựng và triển khai các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp
+ Tư vấn xây dựng ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp
+ Tư vấn các giải pháp CNTT
+ Tư vấn chọn đối tác pháp triển CNTT


Copyright © 2010 Gtelsoft